בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
דברים שיורמים יודעים 
חתול רחוב וכלב מבית טוב 
 
 כיצור מבוית החתול מגלה הרבה פחות מאפיינים שיחבבו אותו על בעליו מהכלב    צילום: groszek , flickr.com    
דברים שיורמים יודעים |
 
יורם שורק

מחנות אוהבי הכלבים ואוהבי החתולים שימו לב. הגיע הזמן להסדיר פעם אחת ולתמיד את נושא התוויות שאתם מדביקים זה לחיית המחמד של זה. האם ומדוע כלבים ידידותיים וחתולים הם "סנובים" יותר? מסתבר שיש ממש בסטריאוטיפים הללו ויורם שורק מביא הפעם הסבר מרתק לשורשיהם. יורמים יודעים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
לימור רון שואלת: האם החתול נקשר לבעליו או למקום בו הוא חי?

בני אדם נחלקים כידוע לחובבי כלבים ולמעריצי חתולים וכך נגזר על שתי החיות הללו לייצג ניגודים: הכלב הנאמן, התלותי והקשור לבעליו מול החתול האנוכי, העצמאי, הקשור רק לטריטוריה בה הוא מסכים לנוכחותנו.
 
לא תמיד חברים. החתול הושפע פחות מהכניסה אל בתינו
 לא תמיד חברים. החתול הושפע פחות מהכניסה אל בתינו 
 צילום: Sephiroty Fiesta, flickr.com 
 
הסטריאוטיפ של כלבים וחתולים אינו חדש ואפילו חז"ל, כמסופר במסכת הוריות, נדרשו להסביר את השוני בין היצורים: "שאלו תלמידיו את רבי אלעזר: 'מפני מה הכלב מכיר את קונו (בעליו) וחתול אינו מכיר את קונו?' אמר להם: 'ומה האוכל ממה שעכבר אוכל משכח, האוכל עכבר עצמו על אחת כמה וכמה'." כלומר לפי רבי אלעזר ותלמידיו החתול פשוט אינו זוכר מי נמצא אצלו בבית והסיבה לשכחנות היא אכילת עכברים. מי שאוכל מאכל שנגס בו עכבר, גירסת הגמרא, נפגע זכרונו ומכאן ברור שמי שאוכל עכברים ממש יפגע שבעתיים. נראה שרבי אלעזר לא גידל חתול בעצמו. החתול אינו שכחן והוא יודע היטב מי חולק איתו את הבית. ובכל זאת החתול הוא חידה. חיות מבויתות באות מקרב בעלי החיים הרגילים לחיות בלהקה כך שהאדם מקבל את מקומו של המנהיג במדרג החברתי. חתולים בטבע הם יצורים מתבודדים ולכן החתול אינו נראה כמועמד טבעי לביות.

כיצור מבוית החתול מגלה הרבה פחות מאפיינים שיחבבו אותו על בעליו מהכלב. בעוד החבירה אל האדם הפכה את הפרה לעטין מהלך והכלב סיגל מאפיינים אנושיים כולל קריאה של הבעות פנים, הרי החתול הושפע הרבה פחות מהכניסה אל ביתנו. בניסוי השוואתי בו הונח מזון בקערה מחוץ לטווח השגתה של החיה הצליחו הכלבים "להסביר" לבעליהם בקלות את רצונם ע"י הסתכלות בפניהם ובמזון לסירוגין. החתולים, חיות אינטליגנטיות לא פחות, פשוט לא תפסו את הטריק.
 
 חיות מבויתות באות מקרב בעלי החיים הרגילים לחיות בלהקה כך שהאדם מקבל את מקומו של המנהיג במדרג החברתי. חתולים אינם יוצרים להקות כמו קופים או זאבים ולכן אין להם שום נטייה לראות ביצור כלשהו מנהיג שיש להישמע לו. לכן החתול אינו נראה כמועמד טבעי לביות 
אלפי שנות חיים משותפים לא לימדו את החתול להיישיר מבט כדי ללכוד את תשומת ליבנו. יתכן כי חוסר ההתעניינות של החתול בשפת הגוף שלנו הוא מה שמקשה כל כך על אילוף החתול. הארכיאולוגיה מלמדת כי כאשר החתול בוית כבר לפני כ- 9,000 שנים במצרים היה הכלב מבוית כבר אלפי שנים. אבל לא רק הוותק אחראי להבדל. מרגע שנלקחו גורי הזאבים הראשונים למאורה האנושית היה כלב הבית מופרד מאחיו בטבע. כלבים מבויתים הם צאצאי כלבים מבויתים אחרים, כאלה שהשביעו את רצון בעליהם עד כדי כך שסיפקו את מחסורם וגידלו אותם. הלחץ האבולוציוני על כלב הבית היה אחד: להתחבב על בני אדם. כך הועדפו בעקביות, לאורך דורות רבים, כלבים שהתנהגותם והופעתם מזכירה לנו את בני מיננו. התהליך הזה התאפשר משום שהנטייה לציית לבכיר שבלהקה טבועה גנטית באבותיו הזאבים של הכלב והאדם רק הקצין אותה עד כדי הפיכת הכלב לגור נצחי.

ההיסטוריה של ביות החתול שונה לחלוטין. לא אנחנו הבאנו אלינו חתולים אלא חתולי הבר הגיעו אל שפע המכרסמים סביב יישובי האדם. לא היה ניתוק אלים והרמטי בין אוכלוסיות החתולים. בין החתול שעל הספה בסלון לבין חתול הבר הפראי קיים רצף של חתולים מבויתים למחצה, חתולי חצר המקבלים את כל או חלק ממזונם מבני אדם, חתולי רחוב וחתולים בשולי היישוב המתקיימים לחלופין על ציד ועל שאריות. האוכלוסיות הללו קשורות זו לזו, מתערבבות ומוכלאות במהלך השנים. התפתחות תכונות "כלביות" ובראשן התקשרות תלותית לבעלים נמנעת גם בזכות המגע עם חתולים פראיים למחצה שלצורך הישרדותם זקוקים לתכונות שונות מאוד.
 
 
חתול יקבל את מי שימצא בקרבתו בילדותו כקרוב משפחה ויבקש את קרבתו
 חתול יקבל את מי שימצא בקרבתו בילדותו כקרוב משפחה ויבקש את קרבתו 
 צילום: thedangler, flickr.com  
 
שלד של חתול נמצא בקבר קפריסאי משנת 7500 לפני הספירה וכיוון שחתולי בר לא היו בקפריסין ברור שמדובר בחתול שהובא לשם ע"י בני אדם. לכן מתארכים הארכאולגים את ביות החתול לתקופה זו. אבל מבחינה גנטית ביות החתול החל לפני כ- 150 שנים בעולם המערבי וברוב ארצות תבל התהליך טרם החל למעשה.

הזרימה של גנים מאוכלוסיית הבר לחיות המבויתות מנעה הופעת שינויים אנתרופומורפיים (דמויי אדם) בחתולים שמאפיינים כל כך את רוב גזעי כלבי השעשועים. ההבדל בולט כשמשווים את שינוי הצורה הגדול שעברו זני כלבים שונים כדי שיעוררו רגשות חיבה. אין מקבילה חתולית לראשו העגול ולסתותיו דמויות הפה האנושי שהפכו את הבולדוג לנכה מלידה. החתול הוא מקרה ייחודי של חיה גבולית. אותו החתול שמתרפק ומגרגר מליטופינו יצא מחוץ לבית ויתרועע עם חתולים שאינם שונים בתפריטם ובאורח חייהם מאבותיהם הפראיים. אולי הדו-פרצופיות הזו היא המעוררת תגובות חזקות כל כך: מהסגידה לחתול במצרים ועד שריפתו על המוקד באירופה של ימי הביניים.
 
 בניגוד לכלבים לא אנחנו הבאנו אלינו חתולים, הם הגיעו אלינו. הקשר עם אוכלוסיות הבר שלהם לא נותק ומנע הופעת תכונות 'כלביות' 
ובכל זאת, איפה אנחנו משתלבים בעולמה של חיה מבוייתת למחצה זו? החתולים אינם יוצרים להקות כמו קופים או זאבים ולכן אין להם שום נטייה לראות ביצור כלשהו מנהיג שיש להישמע לו, אבל חבורות חתולים המורכבות מקרובי משפחה מקיימות מבנה חברתי רופף גם בטבע. חתולים המכירים זה את זה מגיל צעיר נוטים להימצא בשכנות ולטפח זה את זה. כיוון שהחתול יודע היטב לשמור על ניקיון גם לבדו הרי שתפקיד הליקוק ההדדי אינו היגייני אלא חברתי. חתול יקבל את מי שימצא בקרבתו בילדותו כקרוב משפחה ויבקש את קרבתו. הכלל הזה חל על חתולים אחרים, בני אדם ואפילו כלבים אליהם מתוודע החתול.

עבור החתול הבעלים אינו דמות אב או מנהיג אלא חבר שווה מעמד. מה לעשות, קשר שוויוני, בגובה העיניים, הוא מה שקשה לרבים מאיתנו להבין או לקבל ולכן נגזר על החתול להיות חיה נערצת או שנואה אך תמיד מסתורית.
________________________________________________

תודה ל Dr. Adam Miklosi, Dr. Veerle Linseele, Dr. Terry Marie Curtis ופרופ' יוסי טרקל על חלקם במדור השבוע.
עורך המדור: יובל בגנו

(תמונת שער המדור: Qole Pejorian, flickr.com)

>>> לכל מדורי "דברים שיורמים יודעים"

עלתה בדעתכם שאלה מעניינת, מסקרנת, מוזרה, הזויה או מצחיקה? פורום "לכל שאלה תשובה" מחכה לה. ניתן גם לשלוח לתיבת הדוא"ל של כותב המדור, יורם שורק ב- ysorek@gmail.com

לקבלת עדכונים ב-RSS על כל מדורי נענע אקטואליה, העתיקו את הלינק המצורף:
http://rss.nana10.co.il/?s=126&Cat=10576

להסבר על RSS
 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by